« terug naar vorige pagina

Herhaalrecepten

Onder herhaalrecepten verstaan we medicatie die u dagelijks gebruikt en waarvoor u elke 3 maanden en nieuw recept nodig heeft. Het gaat hier niet om medicatie die u ooit eenmalig voor een aandoening heeft gehad, hiervoor is het wenselijk contact op te nemen met de assistente.

U kunt herhaalrecepten aanvragen via de receptenlijn 010-5911620. Houd uw medicatie doosjes bij de hand. Tevens kunt u lege doosjes voorzien van uw sticker bij ons in de brievenbus deponeren.

Aangevraagde herhaalrecepten kunnen na 2 werkdagen opgehaald worden bij de apotheek. 

 

Digitaal aanvragen van herhaalrecepten kan op 2 verschillende manieren.

Optie 1: aanvragen d.m.v. het invullen van een formulier.
Optie 2: gaat ook via het invullen van een formulier, echter daarbij hoeft u uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) slechts één keer in te brengen. Het systeem onthoudt deze.

 

Herhaalreceptenformulier
Klik hier voor het herhaalreceptenformulier.

 

Herhaalreceptenformulier met onthouden van uw NAW gegevens
Gebruik deze optie als u regelmatig recepten aanvraagt. U logt in met uw emailadres als gebruikersnaam en het systeem onthoudt uw gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te brengen. Vergeet niet uw apotheek in te voeren.

Klik hier voor de herhaalreceptenformulier met onthouden van uw NAW gegevens.